Adres

De Oude Stomp
Louis Pasteurweg 7,
2408 AH
Alphen aan den Rijn

Klik hier voor een routekaart

KvK: 27330625
Rekeningnummer:
NL 63 RABO 0181262142.

Telefoon

06-46026545

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 10 – 16 uur

Zaterdag tijdelijk geen opening ivm COVID-19 maatregelen.

ANBI STATUS.

Stichting Veteranencentrum “de Oude Stomp” is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Belangrijke informatie

KvK
Stichting Veteranencentrum “de Oude Stomp”
KvK-nummer 27330625

Fiscale naam:
Stichting Veteranencentrum “de Oude Stomp”
Fiscaal nummer (RSIN): 8201.40.363

Contactgegevens:
Bezoek / contactadres:
Louis Pasteurweg 7
2408 AH Alphen aan den Rijn

Telefoon:
06-46026545

Openingstijden:
ma t/m vrij 10:00 – 16:00 uur,
za 11:00 – 15:00 uur

e-mailadres: info@deoudestomp.nl
Rekeningnummer NL 62 RABO 01 81 26 21 42

De missie, doelstelling en strategie van Stichting Veteranencentrum ‘De Oude Stomp’

‘De Oude Stomp’ is er voor de veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Deze groep is onze hoogste prioriteit!
‘De Oude Stomp’ vervult een belangrijke maatschappelijke functie door het organiseren van activiteiten voor en door de gemeenschap.

‘De Oude Stomp’ kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel is mede afhankelijk van derden. Willen wij ons werk voort kunnen zetten en zo een maatschappelijk belang blijven dienen. “De Oude Stomp” heeft tevens de ANBI-status.
Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks toe aan onze dienstverlening aan veteranen en hun families.

Wij willen de schouder en een luisterend oor zijn voor de veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Geen thuis, maar een huis. Een huiskamer waar je jezelf kunt zijn tussen mensen die je begrijpen. Mensen die aan een half woord genoeg hebben…omdat ze dezelfde ervaring hebben.

Waar nodig zijn wij de eerste opvang voor veteranen, die last ondervinden van de missie waaraan ze hebben deelgenomen (buddy support). Wij zijn geen professionele hulpverleners, maar kunnen wel de eerste opvang (‘nuldelijnszorg’) doen en desgewenst doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Statuten en beleidsplan zijn op verzoek ter inzage bij De Oude Stomp.

Om onze doelstelling ten uitvoer te brengen organiseren wij de volgende activiteiten:

 • Regelmatig terugkerende activiteiten
  • Dagbestedingsprogramma voor PTSSers.
  • Contactpunt Nuldelijns hulpverlening
  • Nazorg aan veteranen/politie/brandweer
  • Partnergroep veteranen
  • Voorlichtingsfunctie burgerij
 • Incidentele activiteiten
  • Kerstlunch
  • BBQ’s (periodiek)
  • Open Dag
  • Deelname Oldtimerdag Alphen aan den Rijn
  • Deelname NL Doet (Onderhoud infra VOC)
  • Voorlichting aan scholen
  • Participatie dodenherdenking
  • Participatie 5 mei-viering
  • Participatie Veteranendag (en) Alphen aan den Rijn e.o.
  • Participatie Wall of Honour

Bestuur samenstelling.

Peter Fröling (voorzitter)
Hans Stapper (penningmeester)
Ann van Wingerden (secretaris)
Aad Bezemer (adviseur)
Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste contact opnemen met de secretaris (Ann van Wingerden) via info@deoudestomp.nl

Alle bestuursleden en adviseurs van het bestuur verrichten hun taken volledig onbezoldigd.

 

Doelstelling van De Oude Stomp:

 1. Organisatie van activiteiten voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront (andere dienstverleners, politie, ambulance, brandweer, enz.) een dag besteding na de behandeling van klachten ( lichamelijk en/of geestelijk, PTSS)..
 2. Bieden ontmoetingsplek
 3. Bieden zinvolle dagopvang
 4. Verlenen van ondersteuning aan veteranen, en dienstslachtoffers(andere dienstverleners, politie, ambulance, brandweer, enz.) in de brede zin.

Financiele verantwoording

 

2017

Klik op de foto voor een grotere versie.

2018

Klik op de foto voor een grotere versie.

2019

Klik op de foto voor een grotere versie.

2020

Klik op de foto voor een grotere versie.